Quy tắc đạo đức ứng xử - LS Phạm Quốc Doanh

Tính chuyên nghiệp và đạo đức ứng xử là nền tảng cơ bản của nghề Luât sư. Chính vì vậy việc tuân thủ và thực hiện bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp do Bộ tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư các địa phương ban hành là hết sức cần thiết với mỗi Luật sư khi hành nghề.
Trong quá trình hoạt động, Văn phòng Luật sư Khang Chính luôn lấy các quy tắc này làm khuôn mẫu cho sự tu dưỡng, rèn luyện để giữ gìn uy tín nghề nghiêp, thanh danh của Luât sư, xứng đáng với sự tôn vinh của xã hội và sự tin cậy của khách hàng.

Chúng tôi luôn tuân thủ pháp luật và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp cơ bản sau khi hành nghề để bảo vệ quyền lợi khách hàng một cách tốt nhất:

  1. Độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan; bảo vệ tốt nhất lợi ích khách hàng
  2. Tôn trọng, lắng nghe các yêu cầu của khác hàng; tân tâm, uy tín, trung thực trong việc tư vấn, hỗ trợ dịch vụ pháp lý cho khách hàng
  3. Nhận vụ việc theo khả năng và kinh nghiệm của mình, có hợp đồng dịch vụ pháp lý rõ ràng.
  4. Chủ động, tích cực giải quyết vụ việc của khách hàng và thông báo tiến trình giải quyết vụ việc để khác hàng được biết.
  5. Có trách nhiệm bảo quản, gìn giữ tài liệu, hồ sơ khách hàng cung cấp
  6. Không cung cấp dịch vụ pháp lý cho hai hoặc nhiều khách hàng có quyền lợi đối lập nhau trong cùng một vụ việc.
  7. Từ chối cung cấp dịch vụ pháp lý nếu yêu cầu của khách hàng không có căn cứ, vi phạm pháp luật hoặc trái đạo đức xã hội.
  8. Giữ bí mật đời tư, bí mật vụ việc và bí mật đối với tài liệu liên quan của khách hàng trong và sau quá trình thực hiện công việc.
  9. Thu phí dịch vụ hợp lý theo quy định pháp luật và theo thỏa thuận hợp đồng dịch vụ pháp lý.

Các Luật sư và cộng sự của Văn phòng Luật sư Khang Chính cam kết đây là những nguyên tắc bắt buộc phải thực hiện trong quá trình hành nghề để xứng đáng với sự tin cậy của khách hàng.

Địa chỉ: 10/6 Lạc Long Quân, phường 2, TP. Vũng Tàu

Hotline: 0254 357 3663 | 0989 103 968

Email: doanhpq@khangchinh.com

Website: khangchinh.com.vn | khangchinh.com | luatsuvungtau.net


Đã thêm vào giỏ hàng